Subscripció Digital Mensual per a Particulars

10,97 €
Disponible
  • Ús particular
  • Durada: un mes natural a partir de l'endemà de la data de compra
  • Màxim 2 llicències per subscripció
  • Diari i suplements en format digital
  • Accés a tots els continguts del web i de l’App
  • Contingut en català i castellà
  • Newsletter personalitzada cada matí
  • Accés a l’hemeroteca
  • Alta al Club dels subscriptors i carnet del Club
  • Sortejos exclusius, i promocions a preu reduït.
Copyright © 2023-Grup SEGRE. Tots els drets reservats.